Om å se muligheter, i et klasserom, med vår største ressurs, ungdommen

Jeg står øverst ved den interaktive tavla i klasserommet. Jeg skal undervise i «Se mulighetene», en metode utarbeidet av Ungt Entreprenørskap. Over to uker skal jeg ha 4 klasser, som betyr minimum 20 grupper, vi skal gjennom et krevende og spennende program, som ender opp i at elevene skal presentere sitt hav av muligheter, foran […]

Rådgiver for gründere har blitt gründer sjøl! Følges egne råd?

Jeg har vært rådgiver og veileder for gründere og nytenkende mennesker i sånn omtrentlig et lite tiår. Jobben min har blant annet vært, gjennom samtaler, å gi råd om vei videre, motivere til å gå på videre, i det hele tatt, gi en hjelpende hånd til å komme seg gjennom oppstartstadiet. Jeg har plukket ut […]