Listekandidat_Arbeiderpartiet_Sunndal

Bruk stemmeretten din!!

Idag er valget igang flere steder i landet vårt, og i morgen er selve hoveddagen for å avgi stemme ved årets kommune og fylkestingsvalg. Samtidig er det kirkevalg. Jeg er av en enkel oppfatning i så måte. BRUK STEMMERETTEN DIN!! Den er ikke en selvfølge. Jeg har alltid avgitt stemme ved valg, siden jeg var […]